Οπτικό

Dan Bergeron / Gaspesia

Εικόνα
Dan Bergeron / Gaspesia Έχει αλλάξει: 2024-05-09 di Jessica zannori

Dan Bergeron è un artista canadese noto per i suoi interventi basati sulle foto. Il suo lavoro si concentra spesso su argomenti ignorati dai mass media, cercando di mettere in evidenza le esclusioni integrandole nell’architettura e nella geografia urbana. In uno dei suoi progetti più recenti “Gaspesia” l’artista ha creato grandi ritratti di ex lavoratori di una fabbrica di cellulosa e carta la cui chiusura nel 1999 devastò la città di Chandler, in Quebec. Queste immagini in bianco e nero arrivano fino a 30 metri di altezza sui resti del complesso industriale.

Εικόνα
Image_2

Μέσω: architizer

Μπορείτε επίσης να σας αρέσουν