γραφικών

Vincent Verbrugge / Godzilla

Vincent Verbrugge είναι ένας νεαρός σχεδιαστής που ειδικεύεται στην 3d μοντελοποίηση. Η ρύθμιση αυτή, που έγινε σε Μάγια, είναι μια

γραφικών

Emil Bertell "Η γεννήτρια των τεράτων"

Emil Bartell είναι ένα φινλανδικό γραφίστας, ιδιαίτερα ικανός τυπογραφικό σχεδιασμό. "Γεννήτρια τεράτων" είναι ένα πειραματικό χαρακτήρα, με την οποία, μέσω της «παράθεση ορισμένων γράμματα μπορούν να δημιουργηθούν