Υπηρεσίες

Ξεβιδωθεί κρεμάστρα / Εργαστήριο Ανδρέα Vecera Τορίνο

Από τις στάχτες του παλιού μούχλα fiberglass για την παραγωγή των οδικών δέστρες, σε σκονισμένο αποθήκες μιας μεγάλης εταιρείας σκούπες, παίρνει η εκπαίδευσή τους ξεβιδωθεί? μια κρεμάστρα που φαινόταν αλλοδαπός. Το σχήμα του διάσημου "πανετονε αστική» έχει ανασκαφεί sezionatae να διερευνηθεί ελαφρότητα και κομψότητα, όλα επιτείνεται από τη χρήση του ελαφρύ σκυρόδεμα.

Υπηρεσίες

Andrea Vecera για Torinolab / εκκεντρικός

invito_presentazione_svitato

Andrea Vecera παρουσιάζει την κρεμάστρα παλτών SVITATO για τορινικό. Ένα αντικείμενο που αποκτήθηκε χάρη στην επαναχρησιμοποίηση παλαιών