Υπηρεσίες

Bulou, η ευελιξία του pouf και οι οργανικές μορφές της φύσης

Κάποια συνεδρίαση, ένα μικρό στήριγμα ποδιών, το pouf μπορεί επίσης να μετατραπεί σε ένα άνετο πάτωμα που μερικές φορές μπορεί να πάρει τη θέση του κλασικού τραπεζίου σαλονιού.

Υπηρεσίες

Η οθωμανική υποπόδιο Κολάρο Casamania ζεσταίνει χαλάρωση σας!

Κολάρο πουφ είναι η νέα συνεργασία μεταξύ της γαλλικής Les M (Merhand Céline και Anaïs Morel) και Casamania η οποία μετατρέπεται σε ένα άνετο κάθισμα με μια κουβέρτα.