αρχιτεκτονική Ειδήσεις

Ένα νέο «σπίτι» για την Déco

Η Déco έχει μεταφέρει την έδρα της σε ένα νέο και μεγάλο εργοστάσιο, λειτουργικό και προσαρμοσμένο στις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες.