Υπηρεσίες

Chiara, ο λαμπτήρας σε σχήμα καλόγρια του Mario Bellini για το Flos, επανεκδόσεις του 2020

Το Chiara είναι ένας εμβληματικός λαμπτήρας που σχεδιάστηκε στην πρώτη του έκδοση το 1969 από τον Mario Bellini, αποτελείται από ένα μόνο φύλλο από ατσάλι σε σχήμα και έλασης, στη βάση του οποίου τοποθετείται η πηγή φωτός, κρυμμένη από τη δομή της ίδιας της λάμπας.