Οπτικό

Φως WiFi Ζωγραφική / Timo Arnall, Jørn Knutsen, Einar Sneve Martinussen

Η πόλη είναι γεμάτη από ένα αόρατο τοπίο των δικτύων γίνεται ένα διασυνδεόμενο μέρος με την καθημερινή ζωή. Θέλουμε να εξερευνήσουν και να αποκαλύψει ποια είναι η έκταση του WiFi αδιάφορο εμφανίζεται και πώς σχετίζεται με την πόλη.

Διαβάστε περισσότερα ...