Υπηρεσίες

Dimomedia Εργαστήριο / iosonouncreativotuno.com

Είμαι Δημιουργός. Οχι εσύ. Πρόκειται για ένα εγκάρσιο έργο που στοχεύει στη συγκέντρωση και τη συγκέντρωση όλων των φορέων στον τομέα της επικοινωνίας και του σχεδιασμού με στόχο τη δημιουργία ενός σημείου επαφής μεταξύ ανθρώπων και επαγγελματιών, προκειμένου να ενθαρρύνει την ανταλλαγή και την ελεύθερη κυκλοφορία ιδεών.

Υπηρεσίες

TheSign Creative Lab: Biancosoffio διανομέας

Το Biancosoffio, ένα έργο από το TheSign Creative Lab, είναι ένας διανομέας πολιτιστικού υλικού, σχεδιασμένος για έπιπλα δρόμου.