Υπηρεσίες

WORKSHOP: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ WOODMAKING: ΚΑΡΕΚΛΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ WOODMAKING: καρέκλες και ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
5 - Ιούνιος 11 2011

Οι εγγραφές λήγουν στις Μάρτιος 31 2011
Για να συμμετάσχουν στην επιλογή, Σχεδιαστές (ΥΠΟ 35 χρόνια) καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση, συμπεριλαμβανομένου του χαρτοφυλακίου και μια σύντομη παρουσίαση βίντεο, στη διεύθυνση:
www.italian-workshop-design.it