αρχιτεκτονική

Πρόγραμμα Future Age του Flussocreativo

Μετά από μια προσεκτική ανάλυση των αναγκών των διαφόρων τομέων και των σχετικών χρήσεων εργασίας, το έργο αναπτύχθηκε διαιρώντας ολόκληρο τον χώρο σε 3 ξεχωριστές μακροοικονομικές περιοχές, αλλά ταυτόχρονα συνδέθηκε μεταξύ τους.

Διαβάστε περισσότερα ...