αρχιτεκτονική

Hertl Architekten: Aichinger σπίτι

Το αυστριακό studio architekten hertl προτείνει αυτό το πολύ συγκεκριμένο έργο, ένα πολυώροφο κτίριο που αποτελείται από δύο διαμερίσματα στο Kronstorf.

Υπηρεσίες

Μητέρα Elegance για LowVib, CD Σαλάμι

Μια ενδιαφέρουσα σχεδιασμένη συσκευασία CD από τη Mother Eleganza για το LowVib.