ΜΕΛΕΤΩΝ

Διεθνής διαγωνισμός: Νέα ζωή για τις ίνες

dbt FIBER και Desall σας προσκαλούν να προτείνετε νέες εφαρμογές για ημιτελή προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας, διερευνώντας πεδία εκτός από περιστροφή ή παρόμοια.

αρχιτεκτονική

Whitepod Alpine Ski Resort

Το WhitePod Alpine Ski Resort βρίσκεται 1700 μέτρα πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας στο χωριό Les Cerniers και αποτελείται από 15 αυθεντικά καταλύματα σε σχήμα ιγκλού.

Υπηρεσίες

Dimomedia Εργαστήριο / iosonouncreativotuno.com

Είμαι Δημιουργός. Οχι εσύ. Πρόκειται για ένα εγκάρσιο έργο που στοχεύει στη συγκέντρωση και τη συγκέντρωση όλων των φορέων στον τομέα της επικοινωνίας και του σχεδιασμού με στόχο τη δημιουργία ενός σημείου επαφής μεταξύ ανθρώπων και επαγγελματιών, προκειμένου να ενθαρρύνει την ανταλλαγή και την ελεύθερη κυκλοφορία ιδεών.