Υπηρεσίες, Cult σχεδιασμός

Τα χρόνια 50 του λαμπτήρα επιτραπέζιας λατρείας Snoopy που γιορτάζεται από μια περιορισμένη έκδοση

Ο Flos γιορτάζει την πεντηκοστή επέτειο του επιτραπέζιου λαμπτήρα Snoopy που γεννήθηκε το 1967 από την ιδιοφυΐα των αδελφών Castiglioni με ματ μαύρη περιορισμένη έκδοση.

Υπηρεσίες

Taccia Flos από τον Achille και τον Pier Giacomo Castiglioni, την αριστεία ενός διαχρονικού κλασικού

Σιωπηλός Flos - Σχεδιασμένο από τους Achille και Piergiacomo Castiglioni το 1958, το έργο Taccia και το πρωτότυπο καθορίστηκαν το 1959 και μετά από λίγα χρόνια δημιουργήθηκε ένα σχέδιο μαζικής παραγωγής από τη Flos που οδήγησε στην παραγωγή το 1962.