Υπηρεσίες

Παρίστανε / Emanuele Magini

Ηθοποιός μπορεί να είναι ένα καναπέ, δύο καρέκλες και ένα κρεβάτι επισκευαστεί, αλλά θα μπορούσε επίσης να είναι ένα ζωντανό, λόγω της ακραίας επίσημη μείωση και τη σύνθεσή της. Μοιάζουν Emanuele Magini,

Υπηρεσίες

φωτογραφίες από το Μιλάνο Εβδομάδας Μόδας 2011 #1