αρχιτεκτονική

Ανακαίνιση διαμερίσματος από τις αρχές της δεκαετίας του '70, inStone – Atelier DRK

Το διαμέρισμα από τις αρχές της δεκαετίας του '70, ήταν κακώς χαρακτηρισμένο, πολύ διαμερισματοποιημένο και με πολύ λίγο φυσικό φως. Η πρόκληση ήταν να φέρουμε μια σύγχρονη γλώσσα διασφαλίζοντας παράλληλα την άνεση της σύγχρονης ζωής