αρχιτεκτονική Διαγωνισμός

Ανοίξτε το διαγωνισμό που προωθήθηκε από το "AC-CA", για να σχεδιάσετε μια "Tower School of Architecture" στο Ντουμπάι

AcCaDubai-0001
Ανοίξτε το διαγωνισμό που προωθήθηκε από το "AC-CA", για να σχεδιάσετε μια "Tower School of Architecture" στο Ντουμπάι Έχει αλλάξει: 2013-12-05 di Περιοδικό Κοινωνικής Σχεδιασμός

Αυτό Νέο Διεθνές Διαγωνιστικό έχει ως σκοπό την σκεφτείτε ένα εναλλακτικό περιβάλλον για μελέτη και κατάρτιση, να αποκτήσουν τις δεξιότητες και επαγγελματικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες που απαιτούνται για την γίνει αρχιτέκτονας μέσα σε αυτήν την παγκόσμια πόλη που είναι το Ντουμπάι.

Το νέο κτίριο πρέπει δημιουργήστε ένα ισχυρό αρχιτεκτονικό σύμβολο και δήλωση εντός της πόλης.

Οι συμμετέχοντες καλούνται να δημιουργούν και προτείνουν το πιο επιθυμητό κάθετο εκπαιδευτικό περιβάλλον μαζί τους πρόταση σχεδίου που εξυπηρετεί καλύτερα αυτούς τους φοιτητές που στοχεύουν να αποτελέσουν μέρος του μοναδικού επαγγέλματος της Αρχιτεκτονικής.

Lo σκοπό αυτού του διαγωνισμού Το διεθνές είναι να σχεδιάσει μια σχολή Tower Architecture στο Ντουμπάι που προσφέρει ένα εναλλακτικό περιβάλλον για μελέτη και εκπαίδευση για να γίνει αρχιτέκτονας σε αυτήν την παγκόσμια πόλη.

Επιτρέπεται να συμμετέχουν: Αρχιτέκτονες, απόφοιτοι αρχιτεκτονικής, μηχανικοί και μαθητές. Οι διεπιστημονικές ομάδες καλούνται επίσης να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό. Οι εγγραφές μπορούν να είναι μεμονωμένες ή σε ομάδες έως και 4 μελών και δεν υπάρχει όριο ηλικίας. 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:

  • Επίσημη ανακοίνωση - 6 Νοεμβρίου 2013
  • Ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού - 8 Νοεμβρίου 2013
  • Προθεσμία εγγραφής - 21 feb 2014
  • Προθεσμία υποβολής - 24 Φεβρουαρίου 2014

 

AcCaDubai-0002

AcCaDubai-0003

AcCaDubai-0004

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλώ επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: www.ac-ca.org

Μπορείτε επίσης να σας αρέσουν