Πράσινο

Mathilde Roussel / Κρεμαστά ζουν χόρτο γλυπτά

Mathilde Roussel 06
Mathilde Roussel / Κρεμαστά ζουν χόρτο γλυπτά Έχει αλλάξει: 2012-08-23 di Περιοδικό Κοινωνικής Σχεδιασμός

Κρεμαστά ζουν γρασίδι γλυπτά Πρόκειται για ένα έργο του Γάλλου σχεδιαστή Mathilde Roussel που συνέλαβε ακριβώς γλυπτά του χόρτου κρεμασμένα, που είναι ζωντανός, ότι υπόκειται στις επιδράσεις του χρόνου και την επεξεργασία, μέσα από την ανάπτυξη του χόρτου.

Mathilde Roussel 05

Mathilde Roussel 02

Mathilde Roussel 01

Mathilde Roussel 04

Mathilde Roussel 03

Μπορείτε επίσης να σας αρέσουν