Υπηρεσίες

Grama_Designed από Gradosei

gradosei πίνακα grama 02
Grama_Designed από Gradosei Έχει αλλάξει: 2013-02-25 di Violetta

Πίνακας Grama. Υλικό: Ξύλο και μέταλλο.

Πώς μαγνήτες πόδια πίνακα φαίνεται να κολλήσει με το σχέδιο, τονίζοντας την πολυμορφία του πάχους, είναι η αλλαγή του υλικού για να ενισχυθεί αυτή η συγκεκριμένη σύγκρουση.

Table Grama. Material: Wood and metal.

As magnets table legs seem to stick to the plan, emphasizing the diversity of thickness, it is just the change of material to strengthen this particular contrast.

gradosei πίνακα grama 03

gradosei πίνακα grama 01

Μπορείτε επίσης να σας αρέσουν