Υπηρεσίες

ΣΥΛΛΟΓΗ EDGE

άκρη συλλογή
ΣΥΛΛΟΓΗ EDGE Έχει αλλάξει: 2019-01-28 di easdesign

Ο σκοπός της συλλογής είναι να διερευνήσει διαφορετικούς τρόπους χρήσης του φωτός, όχι πλέον ως στοιχείο του άμεσου φωτισμού αλλά ως δομικό στοιχείο που καθορίζει τις διαφορετικές χρήσεις των επίπλων.

Το χαρακτηριστικό είναι η χρήση ενός εξωθημένου ακρυλικού σωλήνα που εξασφαλίζει τόσο τη δομική σταθερότητα των επίπλων όσο και τη διάχυση του φωτός. Ο σωλήνας περιέχει νανο-πρόσθετα που διασφαλίζουν ότι το φως οδηγείται σε ολόκληρο τον άξονα και ότι λάμπει ομοιόμορφα από το πλάι.

Για να επιτευχθεί αυτό το αποτέλεσμα ένα σημείο με ένα δομοστοιχείο 3W LED εισάγεται στο πλευρικό τμήμα του ακρυλικού σωλήνα. Το σποτ θα είναι αφαιρούμενη με το ενδεχόμενο να τοποθετηθεί στο πάνω μέρος του τραπεζιού, προκειμένου να γίνει μια πιο άμεση πηγή φωτισμού, μέσα από ένα μαγνητικό σύστημα που θα το κρατήσετε στη θέση του.

άκρη συλλογή

άκρη συλλογή

άκρη συλλογή

άκρη συλλογή

άκρη συλλογή

 

www.erminioserpente.com

Μπορείτε επίσης να σας αρέσουν