αρχιτεκτονική

Corvin Cristian, Headvertising γραφείο

www.corvincristian.com13www.corvincristian.com149

Στο παλιό κτίριο της ρουμανικής χρηματιστήριο, στο Βουκουρέστι, ο Αρχιτέκτονας Corvin Cristian Σχεδίασε το αξίωμα αυτό για έναν οργανισμό στη διαφήμιση. Το σύνολο του έργου περιστρέφεται γύρω από το

Διαβάστε περισσότερα ...

Σχέδια

dmvA, Blob VB3 - Μίνι Αυγό Σπίτι

Αυτό λέγεται Mini Αυγό Σπίτι ή Blob VB3, και είναι ένα έργο της βελγικής dmvA μελέτη. Αυτό το έργο στοχεύει να δημιουργήσει μια κινητή μονάδα για Xfactoragencies γραφείου.

Διαβάστε περισσότερα ...