Πράσινο

Vasco Pinto Alves / "Manta" και "Manta +" πίνακες για dandave ®

Αυτό το μικρό τραπέζι 900x450x450mm, είναι το αποτέλεσμα της συνεχούς έρευνας για την επαναχρησιμοποίηση των βιομηχανικών αποβλήτων - που έχουν ήδη αξιολογηθεί ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους και την ικανότητά τους να αναπτύξουν νέα αντικείμενα (μία ή ένα μικρό αριθμό) μαζί τους - η πρόκληση είναι να για να αποφευχθεί η παραγωγή περισσότερων αποβλήτων.

Διαβάστε περισσότερα ...

Σχέδια

Vasco Pinto Alves / μηδέν-ένα, Φωτιστικό οροφής για "dandave" ®.

Σχεδιασμένο για μια συλλογή από αντικείμενα με φωτάκια από τα απόβλητα / απορρίμματα LG Hi-Macs ® (Φυσικό Ακρυλικό Stone) που προκύπτουν από τη γραμμή παραγωγής.

Διαβάστε περισσότερα ...