αρχιτεκτονική

Marisa Λίμα / Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία, Λισαβόνα

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία-22
Marisa Λίμα / Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία, Λισαβόνα Έχει αλλάξει: 2013-03-08 di Βενέδικτος Λουλούδια

Είναι η αποκατάσταση ενός κτιρίου που χτίστηκε το 1962, του αρχιτέκτονα Marisa Λίμα Έχει συντονίσει την επιχείρηση που οδήγησε στην κατασκευή οικιστικών μονάδων για τη στέγαση 13 και 1 κατάστημα στο ισόγειο.

Το κτίριο έχει υποστεί μια διαρθρωτική προσαρμογή για τη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς, αλλά και για την αντικατάσταση όλων των δικτύων κοινής ωφέλειας, η οποία επέτρεψε την εισαγωγή των νέων χαρακτηριστικών που θα διασφαλίζουν την αποτελεσματική ανταπόκριση στις ανάγκες των καταναλωτών.

Έξω, εισήχθη ένα σύστημα θερμομόνωσης, ενώ το δυτικό μέτωπο προστατευόταν από ένα σύστημα εξωτερικής σκίασης λεπίδες αλουμινίου που χαρακτηρίζει επίσης την εμφάνιση.

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία-01

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία 24Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία 23

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία-02

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία-03

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία-04

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία-05

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία-06

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία-07

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία-08

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία-09

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία-10

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία-11

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία-12

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία-13

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία-14

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία-15

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία-16

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία-17

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία-18

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία-19

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία-20

Marisa Λίμα Tranquilidade Ασφαλιστική Εταιρεία-21

Μπορείτε επίσης να σας αρέσουν

απάντηση