Υπηρεσίες

Κουτί Marche / Unbox τις ικανότητές σας: η ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού

Μόλις λίγες ημέρες στο τέλος του Unbox τις ικανότητές σας, Ένα ενδιαφέρον και πρωτότυπο διαγωνισμό που διοργάνωσε σε εθνικό επίπεδο από Πλαίσιο Marche Spa - Εταιρεία μετατροπής χαρτιού Corinaldo (AN) -, με στόχο όλους Giovani που θα διαγωνιστούν στον επιστήσει την καλύτερη συσκευασία και ότι θα ανταμείψει τον νικητή με ένα συνεργασία αμείβονται στην ίδια εταιρεία. Διαγωνισμός στο Web, στην πραγματικότητα, θα κλείσει την Κυριακή 1 Ιούλιο!