Πράσινο

μη παραδοσιακά τσάντες

Πρόκειται για ένα φιλόδοξο σχέδιο, «χωρίς όρια και σύνορα» που επικοινωνεί «τάση» και προσοχή στο περιβάλλον. Αγαπώ μια «διεθνή κοινότητα» των περίεργων και εξελιγμένα άτομα, με ισχυρή προσωπικότητα και τις απόψεις