Πράσινο

Στην εξοικονόμηση χειμώνα και λιγότερες εκπομπές με ECOSAVING

Οι εκπομπές από την οικιακή θέρμανση και η βιομηχανία έχουν μεγάλο αντίκτυπο στο περιβάλλον. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο Πανδώρα SRL, δεσμευτεί για την εξεύρεση καινοτόμων λύσεων για τη βιώσιμη ενέργεια, έχει ένα νέο προϊόν: ECOSAVING.

Διαβάστε περισσότερα ...